Basisveiligheid VCA (klassikaal)

Beschikt u over een (bijna verlopen) diploma Basisveiligheid VCA of werk je dagelijks volgens de VCA-richtlijnen? Dan is dit de geschikte opleiding voor u.

Met het B-VCA diploma laat je zien dat je de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Je geeft daarmee dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Geldigheid diploma

Een VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd. Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kun je dus opzoeken of je diploma nog geldig is. Voor informatie over de geldigheid van oudere diploma’s kunt je contact opnemen met de VCA Examenbank.

TIP: Heeft u meerdere werknemers die een VCA diploma moeten halen?

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur bedraagt 1 dag. De lestijden zijn: van 09.30 – 15.45 uur + examen van 16.00 tot 17.00 uur.

Cursusinformatie

Met het B-VCA diploma laat de deelnemer zien dat hij of zij de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Dit geeft aan dat men veilig kan werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van zichzelf en anderen. VCA certificaten hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

Inhoud opleiding

- Arbowetgeving
- Gevaarlijke stoffen & etikettering
- Veilig werken met elektriciteit
- Brand- en explosiegevaar
- Werken in besloten ruimten
- Werkplekeisen algemeen
- Hijs- en hefwerktuigen
- Werken op hoogte
- Handgereedschap & gereedschapsmachines
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

De sterke punten van deze opleiding

- Training op basis van video's & oefenvragen
- Volledige VCA opleiding in 1 dag
- B VCA proefexamens ter voorbereiding op het VCA examen
- 90% slagingspercentage
- Direct aansluitend examen

Klant aan het woord