herhalingsopleiding BHV (incl. AED)

De Arbo wet verplicht de werkgever om zorg te dragen voor het door oefening op peil houden van de kennis en vaardigheden van de in het bedrijf aangestelde BHV’ers.

De jaarlijkse herhalingsopleiding BHV van Logistart biedt u daarvoor de oplossing. Deze opleiding verzorgen wij in company op uw eigen locatie.

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur bedraagt twee dagdelen. Dit is inclusief de theorie- en praktijktoets.

De standaard lestijden van de in company opleidingen zijn van 08.00 – 15.00 uur.
Uitvoering op zaterdagen is mogelijk, zónder extra toeslagen.

Waarom een BHV opleiding volgen?

Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. Dit blijkt uit gegevens van de Hartstichting. In totaal eisen hart- en vaatziekten dagelijks 108 levens. De Hartstichting benadrukt dat verkeersongevallen aanzienlijk minder levens kosten: 2 per dag. Als bedrijfshulpverlener moet je daarom precies weten wat je moet doen wanneer iemand een beroerte of hartstilstand krijgt. Deze training maakt standaard onderdeel uit van onze BHV cursus. In de BHV basis cursus leren cursisten hoe ze moeten omgaan met een AED (automatische externe defibrillator)

Cursusinformatie

Als uw medewerkers dit examen met voldoende resultaat hebben afgesloten ontvangen zij wederom het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Dit BHV certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar.

De cursist kan na het positief afronden van deze opleiding

– BHV taken op een juiste wijze uitvoeren

Wat vinden onze klanten

Wij worden door onze klanten gewaardeerd met 9.3 van 10 sterren, berekend uit 4135 beoordelingen (onafhankelijk beoordeeld door The Feedback Company)

Klant aan het woord