Basisopleiding BHV (incl. AED)

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. U moet daarom één of meerdere medewerkers aan stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, bij brand en een evt. evacuatie.

Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen snel en vakkundig uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval snel eerste hulp moet verlenen. Een goed opgeleide bhv’er kan ook reanimeren.

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur bedraagt twee dagdelen. Dit is inclusief de theorie- en praktijktoets.

De standaard lestijden van de in company opleidingen zijn van 08.00 – 15.00 uur.
Uitvoering op zaterdagen is mogelijk, zónder extra toeslagen.

Waarom een BHV opleiding volgen?

Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. Dit blijkt uit gegevens van de Hartstichting. In totaal eisen hart- en vaatziekten dagelijks 108 levens. De Hartstichting benadrukt dat verkeersongevallen aanzienlijk minder levens kosten: 2 per dag. Als bedrijfshulpverlener moet je daarom precies weten wat je moet doen wanneer iemand een beroerte of hartstilstand krijgt. Deze training maakt standaard onderdeel uit van onze BHV cursus. In de BHV basis cursus leren cursisten hoe ze moeten omgaan met een AED (automatische externe defibrillator)

Cursusinformatie

De basisopleiding bedrijfshulpverlener BHV wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen. Slaagt de cursist voor beide examens, dan ontvangt hij of zij het certificaat bedrijfshulpverlener BHV. Dit BHV certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar.

De cursist kan na het positief afronden van deze opleiding

– BHV taken op een juiste wijze uitvoeren

Klant aan het woord